Sundt årsresultat hos Naturmælk

Til trods for en corona-relateret omsætningsnedgang på 19 mio. i forhold til året før, landede mejerierne Naturmælk og Øllingegaard et fornuftigt positivt resultat på 5,5 mio. kr. – det næsthøjeste i de seneste fem regnskabsår.

Der blev endda plads til højere afregning til landmændene for deres store arbejde for en stadigt mere bæredygtig mælkeproduktion, hvor bl.a. klimaindsatsen blev yderligere skærpet.

I sidste offentliggjorde de økologiske mejerier Naturmælk og Øllingegaard deres samlede årsregnskab, der følger det traditionelle »mejeriår« fra 1. oktober til 30. september. Omsætningen på 370 mio. er 19 mio. mindre end i 2019/2020, men med 5,5 mio. kr. på bundlinjen var det alligevel med tilfredshed, at direktør Leif Friis Jørgensen gik på juleferie. »Kantine- og restaurationserhvervets udfordringer pga. corona gjorde det desværre umuligt for os at opnå den omsætningsfremgang i 2021, som vi havde håbet på,« forklarer direktør Leif Friis Jørgensen. »Men vi er stolte over, at det alligevel lykkedes at lande et af selskabets bedste overskud i nyere tid – samtidig med at mejeriets andelshavere fik en højere pris for deres mælk end året før. Der var også ressourcer til at fortsætte vores skærpede fokus på bæredygtighed, herunder klimaind- satsen, med flere nye tiltag. Samlet set må det efter omstændighederne siges at være et tilfredsstillende resultat.«

Ifølge Leif Friis Jørgensen skal overskuddet bruges til at konsolidere virksomheden og de mange bæredygtighedsinitiativer og til at muliggøre en række spændende produktlanceringer i 2022, bl.a. som en konsekvens af omfattende ombygninger på både Natur- mælk og Øllingegaard, der forventes at kunne tages i brug i løbet af 2022.