Populær indkøbstur for ældre mister tilskud og risikerer nedlukning

ÆldreSagen Tinglevs indkøbstur får halveret tilskuddet og er i akut nedlukningsfare.

Siden 2001 har ældre i gl. Tinglev Kommune haft mulighed for at komme med på en indkøbstur én gang ugentligt.
Ordningen startede i 2001 som et samarbejde mellem ÆldreSagen og Tinglev-Uge Pensionistforening, ef­ter at Ældre- og Handicap­rådet havde efterlyst en sådan ordning.

På den allerførste tur var der 3 passagerer og allerede ugen efter var antallet vokset til 11. Blandt de aller første chauffører og hjælpere var Lorens Petersen og Niels Niel­sen. Senere blev Bylderup-Burkal Seniorklub og Sozial­dienst også en del af sam­arbejdet.

Tinglev Kommune gav økonomisk tilskud til ordningen og da Aabenraa kommune blev etableret, fortsatte tilskuddet uændret

Skåret i tilskuddet
Tilskuddene finansieres af §79 ordningen under Social- og Sundhedsudvalget, og det er første gang, at der har været skåret i tilskuddene.
Tinglev har fået halveret tilskuddet fra 40.000 til 20.000 og det kan betyde, at ordningen må lukke.

»Vi har ikke 20.000 kr. til at lukke hullet med, så der er stor risiko for, at vi må lukke inden året er omme. Ordningen i Tinglev er den klart billigste for kommunen. Vi stiller selv med bus og chauffør, så vi forstår ikke, at udvalget finder det nødvendigt at skære i tilskuddet,« siger en skuffet Andreas Brandenhoff.

Frivillige hjælpere
Ordningen er ret simpel. En frivillig chauffør kører en lejet bus. Han henter dem, der har tilmeldt sig og kører dem ind til Centerpladsen i Tinglev.
Når de ældre har handlet, er der kaffe i Kirkens Korshærs Genbrugsbutik.

»Det drejer sig selvfølgelig mest om, at de ældre får mulighed for at købe ind, men der ligger også en masse socialt i det«, fortæller Per Nielsen, der er koordinator på turen.

»Vi er en gruppe frivillige, der gerne vil hjælpe og yde en indsats for vore ældre borgere. Derfor undrer det os, at kommunen ikke kan finde 20.000 kr. i deres budget,« tilføjer Johannes Christensen, der er frivillig chauffør.

Andreas Brandenhoff sluter af med denne kommentar: »Det er lidt tragi­komisk, at der står kommunale busser ved plejehjemmene, som kunne bruges og dermed gøre ordningerne meget billigere. Men det har kommunen ikke kunnet finde ud af?«