Menighedsrådet vil bygge et nyt sognehus

Mange har bemærket, at der i rigtig lang tid har været et stort hul i græsplænen ved Den gamle skole ved Tinglev Kirke.

Menighedsrådet har planer om at bygge et nyt sognehus, fordi pladsen er blevet for trang i det nuværende.

Inden rådet kunne få tilladelse til at bygge, skulle alle ideer og skitser godkendes af museum Sønderjylland, Nationalmuseet, Kgl. Bygningsinspektør.

Haldis Nedergaard fra menighedsrådet fortæller: »Vi havde flere gange tegninger frem og tilbage til Kgl. Bygningsinspektør, inden det lykkes at få sognehuset godkendt som vi gerne ville have det.«

Den 13. januar 2023 kom godkendelsen på det nye sognehus fra den Kgl. Bygningsinspektør og i de næste måneder skal der søges byggetilladelser ved Aabenraa Kommune.

Derefter skal menighedsrådets arkitekter have tilrettet udbudsmaterialet, så det kan komme i udbud i juni, juli og august måned.

Sidst i august besluttes det, hvem der skal bygge og fra september og ind i oktober 2023 er det planen, at byggeriet skal begynde.

»Vi forventer, at vores nye sognehus vil stå færdig til medio oktober 2024 og vil ligne det, som er vist på billederne. Dog med den forskel at der vil være rødt tag på,« slutter Haldis Nedergaard.