Tinglev Husmoderforening holdt generalforsamling

Torsdag i sidste uge havde Tinglev Husmoderforening indkaldt til generalforsamling og 46 medlemmer mødte op i Borgersalen.

I sin formandsberetning fortalte Gitte Brodersen om det forgangne år og efterfølgende gennemgik Vera Roth regnskabet.

Valg
Gitte Brodersen, Gertrud Mathiesen og Laila Matzen var alle på valg.
Gertrud og Laila blev genvalgt, mens Gretel Ries blev valgt ind i stedet for Gitte, der ikke ønskede genvalg.
Som suppleanter blev Angelika Bertelsen og Christa Abild valgt.
Birgit Petersen og Lilian Skovmand blev genvalgt som revisorer.

Efterfølgende kom der rigtig mange gode ideer til nye arrangementer, som bestyrelsen kan arbejde videre med.

Gitte Brodersen blev også takket for hendes tid i bestyrelsen.

Efter kaffen fortalte Theresia Treschow-Kühl om Katharina Von Bora. Det var en rigtig spændende og levende fortælling.