Fokus på demensvenlighed

En torsdag i april havde Aabenraa Kommune i samarbejde med Tinglev-Uge Pensionistforening inviteret til påskefrokost i Aktivitetscenteret i Tinglev.
Familier med demens tæt inde på livet og ensomme i lokalsamfundet var inviteret til en hyggelig eftermiddag med mad og under­- holdning.

Kommunen har fået 1.2 mio. kr. fra Socialstyrelsen til styrkelsen af det demensvenlige lokalsamfund og nu arbejdes der med at øge fokus og udbredelse af viden omkring demenssygdomme, etablering af lokale aktiviteter såsom årstidsfrokoster, understøtte pårørende grupper og bestyrel- ser i lokalsamfundene.

Det er vigtigt vi får fokus på at pleje det sociale, at folk kommer ud og snakker med andre og hygger sig. Derfor vil vi arrangere årstidsfrokoster ca. 2-3 gange årligt i Tinglev, gerne i samarbejde med de lokale. I dette tilfælde stillede Tinglev-Uge Pensionistforening lokaler til rådighed og har velvillige og energiske frivillige til at hjælpe med servering og underholdning, fortæller Pia Kim Christensen fra Aabenraa Kommune.

Målet er at skabe bæredygtige initiativer, hvor de lokale frivillige kan være med til at gøre en forskel. Projektgruppen ønsker at understøtte eksisterende tilbud til mennesker med en demens diagnose, og at udbrede viden om udredning, kommunikation, støtte og samvær samt forebyggelse.
Visionen er, at det skal være sikkert og trygt for mennesker med en demens diagnose og deres pårørende at færdes i det offentlige rum.