OPRÅB: Frivillige vs. aktivitet – hænger det sammen?

Vi hører tit, at der mangler frivillige til det ene eller andet i byen, og det er også tilfældet i Tinglev IF.

I starten af det nye år kommer vi bl.a. til at mangle en ny formand. I svømmeafdelingen er alle trænere og hjælpere frivillige. De har alle enten fuldtids job ved siden af eller går i skole ved siden af deres passion for at træne i svømning.

Vi har også en del, der efterspørger flere hold – både voksen- og børnehold. Det ville vi også meget gerne gøre, hvis der var flere, der ville tage en tørn som frivillig. Det behøver ikke være som træner, men der er mange andre opgaver. Det er administrative ting, der letter arbejdet for trænerne ved f.eks. arrangementer.
Skulle der udbetales løn til trænere m.m. ville et sæsonkontingent ende med at koste ca. 3000-4000,- kr.

At få flere aktiviteter og muligheder til Tinglev er med til skabe vækst for byen.Derfor håber vi, at flere borgere vil melde sig som hjælpere. Det kan være unge, forældre, bedsteforældre eller andre, der har lyst til at være en del af fællesskabet i svømmeafdelingen.

Tag fat i bestyrelsen for at høre mere.
www.tinglevif.dk