Ældreminister Mette Kierkegaard besøgte Grønningen i Tinglev

I fredags besøgte ældreminister Mette Kierkgaard, Moderaterne, Plejehjemmet Grønningen i Tinglev, hvor hun blandt andet fik lejlighed til at se Aabenraa Kommunes velfærdsteknologiske løsninger i praksis. En intelligent ble, der selv meddeler personalet, at den er fuld, og en robot der kan effektivisere medicindosering i eget hjem. Løsningerne er med til at gøre beboerne på plejehjemmet Grønningen i Tinglevs og beboere i eget hjems hverdag bedre samtidig med, at medarbejdernes ressourcer optimeres.

Mette Kierkgaard fik også mulighed for at tale med de medarbejdere, som hver eneste dag er med til at få de velfærdsteknologiske løsninger til at fungere for beboernes bedste. – Det er enormt spændende at besøge steder i ældreplejen, hvor man allerede benytter sig af velfærdsteknologi, for det bekræfter mig i, at det er den rette vej at gå. Om det er robotstøvsugere i hjemmet, intelligente bleer, vendesenge, demensgyngestole, medicindispensere eller e-cykling, så er der næsten ingen grænser for mulighederne i velfærdsteknologi, siger ældreministeren og fortsætter: – Dog er det vigtigt for mig at slå fast, at velfærdsteknologi skal skabe tid til omsorg – ikke erstatte den. Men jeg tror på, at velfærdsteknologi kan bidrage til de ældres selvstændig og
værdighed – og ikke mindst frigøre opgaver fra de travle medarbejdere, så der bliver bedre tid til dét, der er allervigtigst, nemlig omsorgen og nærværet over for vores ældre.

Med til besøget var også Aabenraa Kommunes formand for Social- og Seniorudvalget, Michael Christensen, der var glad for at vise de moderne løsninger frem for ministeren. – Vi har i en årrække været langt fremme på velfærdsteknologi i ældreplejen, og det glæder mig, at ministeren finder inspiration hos et af vores plejehjem, hvor personalet med værdighed og respekt for borgernes liv indarbejder brugen af velfærdsteknologi i hverdagen, siger han og fortsætter:
– Lige nu er frisættelsen af kommunerne på ældreområdet på den nationale dagsorden, og her har vi i Aabenraa Kommune i to år været en del af projektet med faste, selvstyrende teams i dele ældreplejen, og vi er nu i gang med at implementere det i hele Hjemme og Sygeplejen.

Vi er meget optagede af den nationale debat, og det er vigtigt for os, at frisættelsen på ældreområdet bliver tilpasset de kommunale forhold, som eksisterer i dag.
Det er ikke første gang, Mette Kierkgaard besøger Aabenraa Kommune. I oktober var hun forbi rådhuset i Aabenraa til en snak om den kommende ældrelov. – Vi værdsætter dialogen med ældreministeren, og vi er glade for den indflydelse, det giver. For eksempel har vi plæderet for måden at foretage tilsyn i ældreplejen, og det glæder mig, at regeringen har grebet den bold, siger Michael Christensen.